Aktuelt

De tre interkommunale politiske rådene (IPR) i Møre og Romsdal krever i et brev til Statnett at fylket må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for kommende vekst og verdiskaping langs kysten.

– Krav om at en rekke verft må betale for opprydding på sjøbunnen utenfor verftene rammer både vilkårlig og urettferdig en næring i knestående, var meldingen fra Alf Reistad til Trygve Slagsvold Vedum da de møttes på Vestnes onsdag 30. juni..

For å unngå unødvendig fogderikamp og pendling sendte ROR en henstilling til NAV den 7. juni 2021 der en argumenterer for å opprettholde kontorsted for NAV Arbeid og ytelse Molde i begge byene. 

Den største endringen er at kommunedirektørene ikke lenger kan ha en formell rolle i selskapet. 

Med bakgrunn i at Møre og Romsdal mangler over 4.000 statlige arbeidsplasser for å komme på landssnittet, oppfordrer regionrådet samtidig om at NAV legger flere funksjoner og arbeidsplasser til fylket.

Frank Sve hevder i et innlegg på ksu.no at Romsdal Regionråd (ROR) er et udemokratisk, ikke folkevalgt og selvoppnevnt interessegruppe styrt av Møreaksen, Helge Orten og Torgeir Dahl. Nå har ROR svart.

Terje Tovan i MuM har i flere innlegg kritisert felles prioritering fra NHO Møre og Romsdal, Sunnmøre regionråd og Romsdal regionråd av prosjekt i NTP 2022-33. Nå har ROR svart.

ROR har de siste to årene engasjert seg sterkt for å få godstoget tilbake på Raumabanen. Mandag 26. april 2021 startet det nyetablerte selskapet Onrail opp godstrafikken mellom Åndalsnes og Alnabru i Oslo.

– Tonen i debatten for eller mot E39 og Møreaksen har blitt sånn at unge folk distanserer seg. Folk er «fed up" av hets, usakligheter og usannheter, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal regionråd. Han ber begge sider i debatten om å besinne seg.

Høyest på prioriteringslista til Sunnmøre regionråd, Romsdal Regionråd og NHO i Møre og Romsdal står to vegprosjekt: Eksportvegen E136 fra Vestnes til Dombås, og ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde via Møreaksen.

Allerede da regjeringen la fram Nasjonal Transportplan i mars, kalte vi det for en jubeldag for Møre og Romsdal. Regjeringen prioriterer to vegprosjekt som også vi har satt på topp; Eksportvegen og Verdiskapingsaksen E39, uten at disse to vegprosjektene kommer i konkurranse med hverandre. For folk og næringsliv vil de to vegene være til uvurderlig nytte, og gi positiv effekt, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd.