Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Animasjon_Hjelset.jpg


Romsdal Regionråd følger prosessen rundt planlegging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), med akuttsykehus på Hjelset og et DMS (distriktsmedisinsk senter i Kristiansund), og deltar i referansegrupper og arbeidsgrupper medfølgende deltakere:

* Referansegruppen: Arne Sverre Dahl, Liv Husby og Britt Rakvåg Roald
* Arbeidsgruppe prehospitale tjenester: Henning Fosse og Petter Aaberg Holen
* Arbeidsgruppe DMS i Kristiansund: Arild Kjersem og Britt Rakvåg Roald

Helse Møre og Romsdal har offentliggjort en animasjon av det nye sykehuset på Hjelset. Lenken er hentet fra RB-nett:

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/09/05/Slik-blir-det-nye-sjukehuset-13287500.ece  

Prosjektorganisasjonen som planlegger Sykehuset Nordmøre og Romsdal har følgende tidsplan for fremover til vedtak i konseptfasen i desember 2016:

* Hovedprogram utstyr og overordnet teknisk program, desember 2015, besluttes av prosjektstyret i SNR

* Hovedfunksjonsprogram, desember 2015, besluttes av styret i Helse Møre og Romsdal HF(HMR)

* Mulighetsstudie, desember 2015, besluttes av prosjektstyret i SNR

* Delfunksjonsprogram, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Skisseprosjekt, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Økonomiske analyser, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Konseptrapport, 15. august 2016, legges frem for styret i HMR/Helse Midt Norge RHF (HMN) før utsending til høring

* Høring konseptrapporten i perioden september-oktober 2016

* Ekstern KSK, ferdigstilles til 28. oktober 2016, legges frem for styret i HMR/HMN

* Saksbehandling av konseptrapporten, 25. november 2016, saksbehandler er HMR

* Beslutning om konseptvalg, desember 2016, besluttes av HMN og Helse og omsorgsdepartementet


Helse Møre og Romsdals offisielle informasjon om planleggingen av nytt sykehus finnes på nettsiden deres: https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr

Video om nytt sykehus på Hjelset fra 2014 laget på oppdrag fra ROR:

https://www.youtube.com/watch?v=WG7oOkmw1JE


Presentasjoner fra høringsmøter 5. september: 

download   Kommunemøte 5. september.pptx
download   Fellespresentasjon høyringskonferansen i Molde 5. september.pptx


 Bildet er hentet fra RB-nett.  

Februar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
05 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29