Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Animasjon_Hjelset.jpg


Romsdal Regionråd følger prosessen rundt planlegging av Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), med akuttsykehus på Hjelset og et DMS (distriktsmedisinsk senter i Kristiansund), og deltar i referansegrupper og arbeidsgrupper medfølgende deltakere:

* Referansegruppen: Arne Sverre Dahl, Liv Husby og Britt Rakvåg Roald
* Arbeidsgruppe prehospitale tjenester: Henning Fosse og Petter Aaberg Holen
* Arbeidsgruppe DMS i Kristiansund: Arild Kjersem og Britt Rakvåg Roald

Helse Møre og Romsdal har offentliggjort en animasjon av det nye sykehuset på Hjelset. Lenken er hentet fra RB-nett:

http://www.rbnett.no/nyheter/2016/09/05/Slik-blir-det-nye-sjukehuset-13287500.ece  

Prosjektorganisasjonen som planlegger Sykehuset Nordmøre og Romsdal har følgende tidsplan for fremover til vedtak i konseptfasen i desember 2016:

* Hovedprogram utstyr og overordnet teknisk program, desember 2015, besluttes av prosjektstyret i SNR

* Hovedfunksjonsprogram, desember 2015, besluttes av styret i Helse Møre og Romsdal HF(HMR)

* Mulighetsstudie, desember 2015, besluttes av prosjektstyret i SNR

* Delfunksjonsprogram, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Skisseprosjekt, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Økonomiske analyser, 17. juni 2016, orientering til styret i HMR

* Konseptrapport, 15. august 2016, legges frem for styret i HMR/Helse Midt Norge RHF (HMN) før utsending til høring

* Høring konseptrapporten i perioden september-oktober 2016

* Ekstern KSK, ferdigstilles til 28. oktober 2016, legges frem for styret i HMR/HMN

* Saksbehandling av konseptrapporten, 25. november 2016, saksbehandler er HMR

* Beslutning om konseptvalg, desember 2016, besluttes av HMN og Helse og omsorgsdepartementet


Helse Møre og Romsdals offisielle informasjon om planleggingen av nytt sykehus finnes på nettsiden deres: https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr

Video om nytt sykehus på Hjelset fra 2014 laget på oppdrag fra ROR:

https://www.youtube.com/watch?v=WG7oOkmw1JE


Presentasjoner fra høringsmøter 5. september: 

download   Kommunemøte 5. september.pptx
download   Fellespresentasjon høyringskonferansen i Molde 5. september.pptx


 Bildet er hentet fra RB-nett.  

November
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30