2014

Høringer/ uttalelser fra ROR i 2014:


download  Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om differensiert
  arbeidsgiveravgift.pdf
 
download  Høring fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal om "Samfunnsansvar i Helse
  Midt Norge".pdf
 
download   Svar fra Samferdselsdepartementet om godstransport på Raumabanen.pdf
 
download   Uttale fra Romsdal Regionråd til Møre og Romsdal fylkeskommune om de prinsipielle
  sidene ved den regionale kulturminneplanen.pdf
  
download   Uttale fra Romsdal Regionråd til Kunnskapsdepartementet om oppretting av landsline
  for tilkomstteknikk og fjellsport ved Rauma videregåande skole.pdf
 
download   Felles uttale fra ORKide og Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal - Gode
  prosesser - en forutsetning for å lykkes.pdf
 
download   Uttale fra Romsdal Regionråd til Statens vegvesen om omklassifisering av fylkesveg 64
  til riksveg.pdf
 
download   Høringsuttalelse fra Romsdal Regionråd til Molde kommune om lokal KU Molde
  kommune.pdf
 
download   Høringssvar fra Romsdal Regionråd til samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal om
  hurtigbåtsambandet Molde-Vestnes.pdf
 
download   Høringssvar fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal om vaktsamarbeid mellom
  Molde og Kristiansund.pdf
 
download   Høringssvar fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal om Regional KU.pdf
   
download   Uttale fra Romsdal Regionråd til Samferdselsdepartementet om fergesituasjonen
  Molde-Vestnes.pdf
 
download   Uttale fra Romsdal Regionråd til samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal om
  fergesituasjonen Åfarnes-Sølsnes.pdf
 
download   Høringssvar fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal på Idefasedokumentet for
  nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.pdf
   
download   Høringsuttalelse fra Romsdal Regionråd til Politidirektoratet om organisering av
  politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal.pdf
 
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31