mandag 10. august 2015
Oppstartsmøte for videre prosess i kommunreformen i ROR kl 13:00-16:00

Styret i ROR vedtok 26. juni 2015 at som oppfølging av vedtaket i medlemsmøtet 9. juni 2015:

* Medlemsmøtet i ROR ber styret i ROR legge til rette for at de oppnevnte forhandlingsutvalg/sonderingsutvalg fra de enkelte kommunene møtes for første gang i løpet av sommeren 2015.
* Medlemsmøtet i ROR ber styret i ROR lage forslag til milepælsplan, prosessplan og oversikt over viktige elementer å avklare for de kommunene som ønsker å gå videre med alternativet som omfatter flest mulig kommuner i ROR og Gjemnes kommune. Denne legges frem for diskusjon i møtet.

inviteres kommunene i ROR, samt Gjemnes kommune, til oppstartsmøte for samarbeid om videre prosess i kommunereformen.

Invitasjonen sendes til ordførere og rådmenn, men invitasjonen gjelder for hele sonderingsutvalget/forhandlingsutvalg for de som har etablert dette, og jeg ber om at hver kommune melder tilbake til meg om hvem som kommer fra hver kommune. De som ikke har etablert slike utvalg kan stille med de representanten de finner hensiktsmessig.

Følgende blir agenda i møtet:
1. Hver kommune inviteres til å orientere fra egen kommune om følgende (10 minutt hver):
* Hva er status for kommunereformarbeidet i egen kommune?
* Er det etablert sonderingsutvalg/forhandlingsutvalg, hvem er i tilfelle representert i dette?
* Er det gjort vedtak om retningsvalg/valgt alternativ som kommunen ønsker å gå videre med?
2. Gjennomgang av forslag til prosessplan med milepælsplan
3. Hva kan ROR administrativt tilby av bistand i den videre prosessen?
4. Diskusjon om veien videre

Det vil på forhånd bli sendt ut et forslag til prosess- og milepælsplan.
fredag 28. august 2015
Styremøte ROR kl 14:00-16:00
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31