Kommunereformen i Romsdal

Følgende Romsdalskommuner har vedtatt å lage nye kommuner sammen:

-  Eide kommune og Fræna kommune
-  Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommuner

Her finner du intensjonsavtalene:

download   Intensjonsavtale - Eide og Fræna.pdf
download   Intensjonsavtale - Midsund, Molde og Nesset.pdf


Her finner du mer informasjon om den enkelte sammenslåing:

Eide og Fræna:
- Nettside: http://nyeeideogfranakommune.no/
- Kontaktperson: prosjektleder Anne Thorsrud, tlf. 952 33 358

Midsund, Molde og Nesset
- Nettside: http://www.nyemolde.no/
- Kontaktperson: prosjektleder Britt Rakvåg Roald, tlf. 415 52 803

Prosessen i Romsdalskommunene

Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2014. Regjeringen ønsket å flytte mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner for å skape et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Med bakgrunn i kommunenes rolle om tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og som demokratisk arena  - ble det av Regjeringen formulert følgende mål for kommunereformen:

 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

I innstillingen til Stortinget understrekte flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen at "det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma..." Videre understreker flertallet at "det er eit utredningsansvar for alle kommunar" (Innst. 300 S, 2013-2014).

Alle kommunene i Romsdal har deltatt i utredninger, gjennomført sonderinger og vært med i forhandlinger om ny kommunestruktur. Hver enkelt kommune har også gjennomført innbyggerhøringer.

Romsdalskommunene har i løpet av juni 2016 fattet endelige kommunestyrevedtak i forbindelse med kommunereformen. "Kortversjonen" av disse vises i tabellen:


Fræna kommune

Fræna kommune danner ny kommune sammen med Eide kommune - Hustadvika kommune.

Eide kommune

Eide kommune danner ny kommune saman med Fræna kommune - Hustadvika kommune.


Rauma kommune

Rauma kommune fortsetter som egen kommune.

Aukra kommune

Aukra kommune fortsetter som egen kommune.

Vestnes kommune

Vestnes kommune fortsetter som egen kommune.

Midsund kommune

Midsund kommune danner ny kommune sammen med Molde kommune og Nesset kommune - Molde kommune. Andre kommuner kan også komme til frem til 1. oktober.

Molde kommune

Molde kommune danner ny kommune sammen med Midsund kommune og Nesset kommune - Molde kommune. Andre kommuner kan også komme til frem til 1. oktober.

Nesset kommune

Nesset kommune danner ny kommune sammen med Molde kommune og Midsund kommune - Molde kommune. Andre kommuner kan også komme til frem til 1. oktober.

Tidsramme for videre prosess for kommunereformen

Tema Dato
Endelig vedtak om ny kommunestruktur i kommunene 1. juli 2016
Fylkesmannens tilrådning om ny kommunestruktur 1. oktober 2016
Pressekonferanse: Romsdalsmuseet, Molde 3. oktober 2016 kl. 13:00
Prosess for videre arbeid med kommunereformen i kommunene 2. halvår 2016
Endelig vedtak oversendt Fylkesmannen 31. desember 2016
Fylkesmannen ettersender tillegg til tilrådningen Januar 2016
Departementets proposisjon med forslag til ny helhetlig
kommunestruktur
Vår 2017
Departementets lovproposisjon om nye oppgaver Vår 2017
Stortingsbehandling: proposisjon om ny kommunestruktur    Juni 2017
Stortingsbehandling: lovproposisjon om nye oppgaver Juni 2017
Ny kommunestruktur trer i kraft 1. januar 2020

Utredningsarbeidet i Romsdalsregionen

I regi av Romsdal Regionråd (ROR) samarbeider kommunene i Romsdal om en felles utredning i kommunereformarbeidet. Telemarksforskning har, i samarbeid med NIVI analyse, gjennomført analyse ut fra de 4 målene som Stortinget har lagt som premisser i reformarbeidet. I tillegg til ROR-kommunene har kommunene Gjemnes og Sunndal deltatt i utredningsarbeidet, og totalt 12 ulike strukturalternativer har blitt utredet:

 1. Hele ROR: Aukra + Eide + Fræna + Midsund + Molde + Nesset + Rauma + Vestnes
 2. Romsdalshalvøya: Aukra + Eide + Fræna + Gjemnes + Midsund + Molde + Nesset
 3. Midsund + Aukra + Fræna + Eide
 4. Vestnes + Midsund + Aukra
 5. Molde + Fræna + Eide
 6. Nesset + Sunndal
 7. Vestnes + Rauma
 8. Molde + Fræna
 9. Fræna + Eide
 10. Molde + Aukra
 11. Midsund + Aukra
 12. Midsund + Aukra + Fræna


Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31