Sammen for lindring

Lillian_Karlsen.bmp

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i ROR og Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus. Prosjektleder er Lillian Karlsen: lillian.karlsen@eide.kommune.no

Se prosjektets egen nettside: http://www.sammenforlindring.no/

Styringsgruppen består av:

Jan Morten Dale (styreleder)
Ove Silseth
Greta Bjerke
Gro Berild
Randi Fredriksen
Margret Rødberg
Jan Schjølberg
Else Jørgensen
Kjell Erik Strømskag
Brit Valderhaug Tyrholm
Lillian Karlsen

Om prosjektet

Vi ønsker med prosjektet "Sammen for lindring" å heve den generelle kompetansen innen palliasjon, sikre tilgjengelighet av spesialkompetanse på kveld, natt og helg, implementere en standardisert «plan for lindring» og styrke samhandling gjennom gode praktiske løsninger som skal ha overføringsverdi til alle kommuner i helseforetaket. Vi vil også legge til rette for at frivillige og likemenn i større grad kan delta i kreftomsorgen. Gjennom økt kompetanse, økt tilgjengelighet og bruk av en plan for lindring ønsker vi å oppnå et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende i en sårbar livsfase.

Vi er opptatt av at alle pasienter med behov for palliasjon får det samme lindrende tilbudet i våre kommuner. Kreftpasienter er en stor gruppe som det er mye fokus på. Lettere å overse kan være sykehjemspasienter med langtkommen demenssykdom, KOLS, hjertesvikt eller nevrologisk sykdom. Vi erfarer stadig utfordringer med eldre pasienter på sykehjem med komplekse sykdomsbilder og med stort behov for palliasjon. I Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen poengteres nettopp det at palliativ behandling ikke bare gjelder kreftpasienter, og at de mer generelle delene av handlingsprogrammet også er relevante og aktuelle utenfor kreftomsorgen. Det er med dette viktig å identifisere og kartlegge alle pasienter i kommunene våre med behov for palliasjon for å kunne planlegge god behandling, pleie og omsorg.

Alle kommuner i Romsdal Regionråd har bekreftet at de delta i prosjektet, og har satt av ressurspersoner for praktisk arbeid i gruppene. Disse ressurspersonene blir sammen med prosjektledelsen ansvarlig for implementering av de ulike tiltak i sine kommuner, og også for videreføring etter endt prosjektperiode.

Les mer her:  

download   ABSTRACT - Sammen for lindring.docx null
  
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31