ROR-samarbeid innenfor tjenesteområde oppvekst

PPT: Molde, Aukra og Midsund
PPT: Eide, Fræna og Gjemnes
PPT: Nesset og to Nordmørskommuner
Kunnskapsnett Romsdal: Molde (leder kompetansegruppe bhg), Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset, Gjenes, Eide (leder kompetansegruppe skole) og Fræna
Voksenopplæring: Romsdalskommunene og Nordmørekommunene
Tøndergård skole: Molde, Eide, Nesset, Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna
Logoped: Fræna, Eide og Midsund
Syn- og audiopedagogtjenester: Alle kommunene i fylket
Kjøp av ungdomskoleplasser: Fræna, Aukra
Kjøp av barneskoleplasser: Rauma, Nesset og Lesja
Felles barnevern: Molde, Midsund, Eide og Aukra
Felles barnevern: Nesset, Sunndal og Tingvoll
ROR-barnevern (fagnettverk): Molde, Frna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Eide
Krisesenter: Molde, Fræna, Aukra, Midsund, vestnes, Rauma, Nesset, Eide, Sandøy, Sunndal og Gjemnes
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep: Alle kommune i Møre og Romsdal
AMS IKS: Aukra, Midsund, Sandøy

Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31