Omdømmebygging i Molderegionen

ROR og MNF etablerte høsten 2012 et forprosjekt for å se hvordan Molderegionen skal posisjonere seg fremover.   Fylkeskommunen, og GassROR bidro økonomisk og våren 2013 ble det gjennomført en omfattende Omdømmekartlegging av Molderegionen, i forkant ble det gjennomført worshop med samtlige kommune og næringsforum som deltagere, videre ble det gjennomført samtaler med flere  sentrale aktører. Mer om resultatet: http://www.moldenaeringsforum.no/index.php?page_id=6239  

Kartleggingen viste at Molderegionen omdømmemessig scorer høyt innenfor områdene kultur og opplevelser og trygghet og bokvalitet, men lavt på andre sentrale områder som næring og jobb og forskning og utdanning. Det er også på disse områdene enn finner de største gapene mellom hva de nasjonale respondentene har av inntrykk - og hva egen befolkningen kjenner til.   

Målet med lage en omdømmestrategi er å posisjonere regionen vår for ønsket utvikling. Arbeidet som Ordkraft AS leverte gir et godt bilde av hvordan vår omdømme er i dag.  Styret i ROR og MNF  besluttet å benytte en annen aktør til å sluttføre arbeidet med å legge omdømmestrategi  for regionen,  Tibe PR v/Espeland ble leid inn av MNF til dette arbeidet, de startet med en kartlegging som ca 150 bedrifter svarte på.  Med basis i denne har TIBE PR  kommet frem til et forslag til posisjonsvalg og en rekke ulike tiltak som kan iverksettes for å underbygge ønsket posisjon, samt medie/profil tiltak.  TIBEs forslag ønskes diskutert og drøftet med flere andre sentrale aktører før en presenterer en «ferdig tømret» strategi og forslag til tiltak.

Videre arbeid
Styret og ROR og MNF som initiativtakere av prosjektet, har besluttet å gå videre med  arbeidet for å posisjonere Molderegionen.  For å lykkes må det settes inn ressurser som vi ikke har i dag og vi ønsker derfor å leie inn eksterne ressurser til oppstart og gjennomføring av prosjektet.  Det er nå under utarbeidelse søknader til Møre og Romsdal fylke mfl hvor det søkes om midler til et 3 årig prosjekt - posisjonering av Molderegionen. Opprettelse av styringsgruppe, arbeidsgruppe mv vil vi komme tilbake på når finansieringen og prosjektleder er på plass.
Januar
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2020
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31