ROR vil hindre omklassifisering av kraftlinjer og økte nettariffer

ROR vil hindre omklassifisering av kraftlinjer og økte nettariffer

På nytt ber ROR om at NVE avviser Statnetts søknad om omklassifisering av 132 kV-linjer inntil det er etablert et alternativ som erstatter de aktuelle 132 kV-anleggenes funksjon som transmisjonsnett.

– Et vedtak i tråd med varselet vil, etter vår oppfatning, være åpenbart feil og bygge på utilstrekkelig saksbehandling. Statnetts søknad om omklassifisering er begrunnet med at 132 kV-nettet i Møre og Romsdal ikke lenger har transmisjonsnettfunksjon. I vår uttalelse til Statnetts søknad, datert 18.12. 2020, påpekte vi at Statnetts framstilling ikke er korrekt for de delene av nettet som forsyner Romsdalshalvøya. Dette ble det også i detalj redegjort for og underbygd i Istad Nett sin høringsuttalelse til søknaden. Av varselet om vedtak er det ikke mulig å se at disse redegjørelsene og dokumentasjonen er lest og seriøst vurdert av NVE, sier ROR i uttalelsen.

Oppslag i Romsdals Budstikke 1. mars 2021:

ROR med krass uttalelse til NVE - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi