ROR slår alarm mot Statnett-salg

ROR slår alarm mot Statnett-salg

Ordførerne Tove Henøen (Sp) i Hustadvika og Odd Jørgen Nilssen (H) i Aukra slår alarm, og sier kraftsituasjonen nå er i ferd med å begrense næringsutviklinga i de to kommunene.

De advarer mot at Statnett skal få omklassifisere og selge selskapets 132 kV-nett i Møre og Romsdal. Statnett har ennå ikke fått godkjenning til dette fra NVE.

Romsdal Regionråd (ROR) går også sterkt imot slik godkjenning, og mener det vil være en ansvarsfraskrivelse.

– Vi kan ikke akseptere at Statnett vil kvitte seg med strømnett Statnett selv er helt avhengig av for å opprettholde forsyningssikkerheten til Romsdalshalvøya. Dette er ansvarsfraskrivelse, og vil i tillegg øke strømregninga uten at kundene får sikrere kraftforsyning, sier daglig leder Alf Reistad i ROR.

ROR har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få en bedre og sikrere kraftforsyning i regionen, og deltar også i prosjektet «Næring og nett» som Statnett har etablert som en møteplass for dialog med regionen og de store kraftkundene. Informasjonen fra «Næring og nett» vil være en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for Statnett sitt konseptvalg for framtidig nettutbygging i fylket.

 

Oppslag i Romsdals Budstikke 16. desember 2020:

Ordførerne i Aukra og Hustadvika slår alarm mot Statnett-salg - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi