ROR ber NVE si nei til Statnett

ROR ber NVE si nei til Statnett

Romsdal Regionråd (ROR) ber NVE avvise Statnetts ønske om å omklassifisere og selge 132 kV-nettet i Møre og Romsdal fra transmisjonsnett til regionalnett.

– Bakgrunnen er at det ikke er noen tvil om at deler av 132 kV-nettet til Statnett i Møre og Romsdal i dag har en funksjon som transmisjonsnett, og derfor ikke kan omklassifiseres.

Det sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd.

Oppslag i Romsdals Budstikke 18. januar 2021:

ROR ber NVE si nei til Statnett - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi