Optimisme for fergefri kryssing av Langfjorden

Optimisme for fergefri kryssing av Langfjorden

ROR har engasjert seg sterkt i arbeidet med fergefri kryssing av Langfjorden, og har nå også tatt over ansvaret for den daglige driften i Langfjordforbindelsen AS. Under strategiseminaret mandag 28. september 2020 konkluderte man med at flytebru er det mest realistiske alternativet.

Flere innledere dokumenterte at en flytebru er langt billigere og miljøvennlig i det lange løp enn fortsatt fergedrift.

Oppslag i Romsdals Budstikke 28. september 2020 (Flytebru kan bygges for 2,7 mrd):

 https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/28/%E2%80%93-Flytebrua-kan-bygges-for-27-milliarder-kroner-22737585.ece

Oppslag i Romsdals Budstikke 25. september 2020 (Bru er kjempelønnsomt):

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/25/%E2%80%93-Bru-er-kjempel%C3%B8nnsomt-22722958.ece

Oppslag i Romsdals Budstikke 20. september 2020 (Håper flytebru kan stå ferdig om 12 år):

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/20/Etter-seks-%C3%A5r-i-dvale-ser-styret-ny-mulighet-for-flytebru-%E2%80%93-h%C3%A5per-den-kan-st%C3%A5-ferdig-innen-12-%C3%A5r-22694562.ece