Nasjonalt veikart for hydrogen

Nasjonalt veikart for hydrogen

ROR vil ha både Rauma og Aukra inn på nasjonalt veikart for hydrogen

Det er i dag flere initiativ for produksjon av grønn hydrogen med utgangspunkt vannkraft i Rauma. Regionrådet ønsker at det blir lokalisert en fyllestasjon for hydrogen på Åndalsnes. Pilotprosjekt for hydrogentog på Raumabanen er en annen mulighet som regionrådet håper det kan gis offentlig støtte til.

Regionrådet er opptatt av at muligheten for storskala produksjon av hydrogen blir utredet, med utgangspunkt i naturgass på Nyhamna i Aukra. Etter ROR sin oppfatning har Nyhamna gode forutsetninger gjennom utnyttelse av eksisterende infrastruktur for transport av gass, og eventuell lagring av CO₂ i framtidig tomme gassreservoar på Ormen lange-feltet.

Oppslag i Romsdals Budstikke 25. februar 2021:

Ønsker hydrogenfyllestasjon på Åndalsnes: – Et viktig knutepunkt - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi