Klart for oppstart av sjukehusvegen mellom Lønset og Hjelset

Klart for oppstart av sjukehusvegen mellom Lønset og Hjelset

Utbygging av infrastruktur er et prioritert område for ROR. Det er derfor med stor glede at vi nå kan feire at regjeringen har lagt inn oppstartsmidler for E39 Lønset-Hjelset i statsbudsjettet for 2021. Målet er at veien skal stå klar til fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal tas i bruk våren 2024.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 29. september 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/29/%E2%80%93-Endelig-sikrere-veg-22741632.ece