Inntektsfordeling i Helse Midt-Norge: Innstillingen vil medføre en klar skeivfordeling

Inntektsfordeling i Helse Midt-Norge: Innstillingen vil medføre en klar skeivfordeling

- Det må hensyntas at Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år, sier regionrådene i Møre og Romsdal i sin høringsuttalelse.

Vi viser til brev, datert 12. august 2020, fra alle ordførerne i Møre og Romsdal samt påfølgende brev fra de tre regionrådene / interkommunale politiske råd i fylket, hvor vi ga utrykk for bekymring for økonomien i Helse Møre og Romsdal.

Denne bekymringen blir ikke mindre når vi leser innstillingen til vedtak om implementering av Magnussen 2-modellen i Helse Midt-Norge RHF. Vi vil advare mot å gjøre endringer på modellen i strid med den enstemmige tilrådningen fra den bredt sammensatte arbeidsgruppen nedsatt av HMN.

Vi reagerer også på innstillingen om å forlenge tidsperioden for innfasing av ny modell. Det må hensyntas at Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år. Vi ser ikke at det har kommet frem faglige argumentasjon som forsvarer en slik utsettelse av implementeringen av en ny og mer rettferdig finansieringsmodell.

Leserinnlegg i Romsdals Budstikke 1. februar 2021:

Innstillingen vil medføre en klar skeivfordeling - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi