GassROR IKS gir 70 millioner til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal!

GassROR IKS gir 70 millioner til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal!

Gaven går til mer medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv.

- En svært gledelig gave, sier direktør Øyvind Bakke.

Det tas sikte på utbetaling av 20 mill. kroner i 2021, 20 mill. kroner i 2022 og inntil 30 mill. kroner ved ferdigstillelse av SNR.

– Styret i Gassror IKS har gjort vedtak om å gi inntil 70 mill. kroner til SNR i Molde. Dette er fordi Gassror IKS vil bidra til å sikre funksjonene som er vedtatt inn i akuttsjukehuset. Slik vil vi bidra til at SNR i Molde opprettholder sin funksjon som akuttsjukehus - med traumefunksjon for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, sier styreleder Arne Sverre Dahl i Gassror IKS i en pressemelding.

Oppslag i Romsdals Budstikke 5. mars 2021:

Bakke: – En svært gledelig gave å få - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi