Aktuelt

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen og en nedskalert Moldejazz, har arrangørene valgt å avlyse Rundebordskonferanse 2020.

Etter at det interkommunale samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna ble avviklet ved forrige årsskiftet ble det besluttet at Romsdal Regionråd, i samarbeid med Gassco og Aukra kommune, skal videreføre konferansen.

ROR mener dagens organisering med tingrett med egen sorenskriver og jordskifterett i Molde ivaretar rettsikkerheten for innbyggere og næringsliv i regionen på en god måte.

ROR har, i samarbeid med Sunnmøre Regionråd, sendt en henvendelse til statsministeren om den alvorlige situasjonen for maritim næring som et resultat av koronasituasjonen. 

NHO og ROR stiller seg undrende til nedprioritering av Møreaksen, og mener det er viktig å fastholde prioriteringene i gjeldende NTP.

Ordførerne i ROR har kartlagt gryteklare vegprosjektprosjekt som kan benyttes som motkonjunkturtiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Gryteklare prosjekt er regulerte og ferdig prosjekterte prosjekt som kun mangler økonomiske bevilgninger for å kunne starte opp.

Koronaviruset skaper store utfordringer for alle kommuner. Til tross for stor web-basert møtevirksomhet på ulike nivå, har ordførerne i ROR besluttet å møtes til regelmessige Skype-møter for å utveksle erfaringer og koordinere tiltakene som blir iverksatt.

Samtlige ROR-kommuner ilegger nå reisende sørfra karantene.

I samarbeid  med Gassco og Aukra kommune vil ROR videreføre den årlige Rundebordskonferansen som Gassknutepunkt Nyhamna har arrangert under Moldejazz siden 2010.

ROR har, sammen med Sunnmøre Regionråd og NHO, satt E136 Åleusund - Innlandet grense og Møreaksen øverst på ønskelisten for NTP 2022-2033.

ROR mener at pålegg fra Fylkesmannens kan bli kroken på døra for 13 lokale skipsverft.

Mer enn ett år har gått siden siste godstoget gikk på Raumabanen. Det jobbes for å skaffe nok godsvolum til å gjenoppta godstrafikken.